Naši horskí vodcovia sú tu pre Vás

Email: info@mountainproguiding.com
Tel.: +421-948-956-727
Tel.: +421-948-037-333

Ospravedlňujeme sa, ak sa Vám nepodarí nás zastihnúť na telefóne po prvýkrát. Znamená to, že sme niekde v horách alebo v zahraničí. Vtedy je nás najlepšie kontaktovať emailom.

Spracúvanie Vašich osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu desať rokov od udelenia súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@mountainproguiding.com.

Nasledujúci formulár môžete použiť na viacero vecí:

Vaše celé meno *

Váš email *

Vaše telefónne číslo

Predmet emailu *

Druh a dátum kurzu / vodenia
(príklad: "Skialpinistický kurz - 12-14.1.2015", alebo "Lezenie v Tatrách - Júl 2015")

Odkaz/text emailu *
(Ak posielate prihlášku na kurz, prosíme Vás, napíšte do tejto kolonky Vašu adresu.)

Antispam *