kurz-lezenia-v-lade
Objednať

Kurz lezenia v ľade

Lezenie ľadopádov je špecifický druh lezenia a horolezectva, kde človek používa na prekonanie ľadov technické pomôcky a to lezecké cepíny a stúpacie železá = mačky. Tento typ lezenia v posledných rokoch stúpol na popularite a stal sa vyhľadávaným dobrodružstvom pre ľudí, ktorí chcú v horách skúsiť niečo nové a spojiť tak aktívny oddych v horách so športovým adrenalínovým zážitkom.

Cena:
300 € / 4 osoby
285 € / 3 osoby
260 € / 2 osoby
240 € / 1 osoba

Program kurzu

1. Základy techniky a pohybu v ľade – správne používanie mačiek a cepínov.

2. Práca s lanom a technika istenia – naviazanie sa na lano, uzly, technika istenia spolulezca, postupové istenia, istiace stanovištia (štandy), top rope, zlaňovanie, sťahovanie lana.

3. Záchrana – základy prvej pomoci, záchrana po páde, spúšťanie raneného, zlanenie
s poraneným, základné ošetrenie, transport raneného.

Výstroj potrebná na výcvik

– pevná obuv s možnosťou upevnenia mačiek
– mačky
– zbrane do ľadu, šruby do ľadu
– expresy
– lano, sedačka, prsák, HMS karabíny, ploché šlingy, odsedávacia  šlinga
– čelovka + náhradné batérie
– vhodné oblečenie na aktívny pohyb v horách