Program Teambuildingu

Program pozostáva z troch častí:

1. Inštrukcie: Táto časť teambuildingu zahŕňa zoznámenie sa horskými vodcami, podanie základných informácií o programe a rozdelenie sa do skupín.

2. Aktivity: V tomto bode programu účastníci plnia rozdané úlohy, súťaže, aktivity, hry či modelové situácie.

3. Debriefing a vyhodnotenie: Na konci akcie sa spočítajú body a vyhodnotí sa najlepšia skupina. Debriefing alebo spätná väzba je najdôležitejšou časťou Teambuildingu. Horský vodca zanalyzuje účastníkom práve získané skúsenosti a pokúsi sa vystihnúť typ povahy v pracovnom tíme každého zúčastneného jedinca.

Teambuildingové aktivity na horách v letnom aj v zimnom období umocňujú pocit slobody a ponúkajú neskutočné výhľady na horskú prírodu.

Vyberte si z našich 4 programov:

1. AKO PREŽIŤ? V PRÍRODE AJ VO FIRME

Rôzne aktivity zamerané na záchranu a mini kurz prežitia napr. resuscitácia, ako ošetriť zlomeninu a následne prepraviť raneného do bezpečia, ako núdzovo prečkať noc, ako založiť oheň bez zápaliek a mnoho ďalšieho. Vytvoríme skupiny (skupina max. 8 osôb), ktoré budú navzájom medzi sebou súťažiť. Na záver vyhodnotíme najšikovnejšiu skupinu.

2. RODINA S FIRMOU

Program je zostavený tak, aby sa na ňom mohli zúčastniť zamestnanci firmy aj s deťmi. Aktivity sú prispôsobené nie len pre dospelých ale aj pre deti. Sú zábavne a deti sa môžu na nich veľa naučiť. Vytvoríme skupiny (skupina max. 8 osôb), ktoré budú navzájom medzi sebou súťažiť. Na záver vyhodnotíme najšikovnejšiu skupinu.

3. ŠPORTOVCI VO FIRME

Tento program je určený pre športovo zdatnejších zamestnancov firmy. Vytvoríme skupiny (počet závisí od vybranej aktivity), ktoré budú navzájom medzi sebou súťažiť. Na záver vyhodnotíme najzdatnejšiu skupinu.

4. PROGRAM PRE VŠETKÝCH

Program, ktorý zostavujeme na základe Vašich požiadaviek a výberu. Vytvoríme skupiny (skupina max. 8 osôb), ktoré budú navzájom medzi sebou súťažiť. Na záver vyhodnotíme najšikovnejšiu skupinu.

Bonusový večerný program: Beseda s horským vodcom

Okrem aktivít cez deň ponúkame aj večerný program, kde naši vodcovia prezentujú aktivity, ktoré sa organizovali v minulosti, prípadne ich vlastné zaujímavé skúsenosti s vodením. Horskí vodcovia sú milovníci cestovania, majú veľa zážitkov nadobudnutých na cestách a veľmi radi sa o tieto skúsenosti s Vami podelia. Program večernej besedy pozostáva z prezentácie a premietania filmov z aktivít horských zo Slovenska a zahraničia a otvorenej diskusie. Hlavným cieľom besedy je dosiahnuť voľnejšiu atmosféru a nezáväznú debatu a preto môžu účastníci neustále klásť otázky a zapájať sa do diskusie.

Napíšte nám a my Vám zašleme detailnú ponuku vybraného programu

Poznámka: Každý z horeuvedených programov prispôsobujeme aktuálnym poveternostným podmienkam. Teambuildingové aktivity ponúkame v lete aj v zime.